Master i Miljøteknologi

Visste du at vannets sentrale rolle er betinget av selve molekylets struktur og kjemiske egenskaper? Det kan du lære mer om hvis du tar denne mastgraden i miljøteknologi!

Masterprogrammet i miljøteknologi er med på å fremme bærekraftig og fornuftig bruk av miljøet.

Under studiet får du et valg om å spesialisere deg innen enten Offshore Environmental Engineering eller Water Science And Technology. Begge spesialiseringene er basert på kurs sammensatt av obligatoriske og valgfrie fag. Masteroppgaven, som tas siste semester, er et selvstendig forskningsarbeid gjennomført under veiledning.  Velger du en spesialisering innen vannvitenskap, vil du du lære mer om akvatisk kjemi og økologi samt teknologier for behandling av vann og avløpsvann.

 

Du blir kvalifisert for stillinger innen miljøteknologi og miljøforvaltning. Du kan jobbe innen offentlige og private forskningsinstitusjoner, miljøforvaltning eller som teknisk konsulent og miljørådgiver i industribedrifter.