Master i Mat og teknologi

Vil du bidra til å sikre framtidens mat for verdens befolkning?

Masterstudiet i mat og teknologi blir tilbudt første gang høsten 2016.

Studiet har en faglig bredde der læringsutbyttet sikrer kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kandidaten kan derfor delta og ha en rolle i utviklingen innen både matindustri og forskning  – nasjonalt og internasjonalt. Studiet omhandler både sjømat og landbruksbaserte produkter, men siden sjømat er den næringen med størst vekstpotensial, vil den gis et bredere og dypere teknologifokus enn landbruksbaserte produkter.

Eksempler på jobber masterstudiet retter seg mot:

  • Matindustrien generelt – både grønn og blå sektor – og fôrindustrien og marin ingrediensindustri
  • Eksportnæringen er en krevende bransje der kunnskaper om verdikjeden for mat, samt nasjonalt og internasjonalt regelverk og regelverksarbeid vil være et stort fortrinn
  • Offentlige stillinger for å sikre trygg mat og nyskaping innenfor Norges nest største industri

Undervisningen gis som et heltidsstudium over 2 år.

For mer informasjon se NTNU sine nettsider.