Master i ledelse av krevende maritime operasjoner

Dette er et mastergradsstudium som skal kvalifisere skipsoffiserer og landbasert personell innen maritim virksomhet, samt ledere og mellomledere fra andre operasjonelle organisasjoner, til en utvidet og fordypet forståelse av ledelse av krevende operasjoner. Studiet er beregnet på personer som enten allerede arbeider i operative organisasjoner, hovedsakelig med tilknytning til maritime operasjoner, eller ønsker slikt eller tilliggende arbeid.

Om studiet

Masterprogrammet tilbys i to varianter:
Disiplinbasert (120 sp), normalt fulltid over 2 år. Kan også tas på deltid.
Erfaringsbasert (90 sp), normalt deltid over 3 år.

Undervisningen skjer gjennom et samlingsbasert program, normalt  i perioder på to uker av gangen, med påfølgende selvstudium og en avsluttende prosjektoppgave som eksamen. Det er obligatorisk å delta på minimum 80 prosent av undervisningen.

Jobbmuligheter

Mastergraden er beregnet på personer som enten allerede arbeider i operative organisasjoner, hovedsakelig med tilknytning til maritime operasjoner, eller ønsker slikt eller tilliggende arbeid. Studiet gir relevant kompetanse innen flere bransjer, også utover den maritime næring.

Opptakskrav

For disiplinbasert master er det krav om bachelorgrad eller minimum 180 studiepoeng med en relevant fagsammensetning.
For erfaringsbasert master er det i tillegg krav om minst 2 års relevant yrkespraksis. Søkere som mangler disse opptakskravene kan bli realkompetansevurdert.
Søknadsfrist 15. april