Master i Kystsoneøkologi

Vil du vite mer om bevaringsvitenskap og effekter av klimaendringer på kystnaturen? Om dyrking av delikatessetang med trøffelsmak og andre nyskapende marine næringer?

Master i Kystsoneøkologi er et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Centre for Coastal Research,

Les mer om studiet her

De ferske masterstudentene vil få to spennende år, og det er mange aktører med på laget for å gjøre dette til et fremtidsrettet studieprogram. På samme måte som marinbiologen studerer også en kystsoneøkolog livet i havet, men i tillegg ser de hav og land, elver og fjord, mennesker og kystnatur i sammenheng.

Studiet er et samarbeid mellom UiA, næringslivet i regionen og de ledende forskningsmiljøene som er tilknyttet Centre for Coastal Research (CCR). Masterprogrammet vil ha fokus på marin økologi og forvaltning, bærekraftige marine næringer og innovasjon, noe som gjør studentene godt rustet til jobbmarkedet etter endt studium.

– Etter du er ferdig med en mastergrad i kystsoneøkologi er det mange muligheter for jobb. Du kan jobbe videre med forvaltning av kystsonen, undervisning eller i næringene. En annen mulighet er å gjøre som meg og gå videre med en doktorgrad, så du kan forske videre på dyrelivet og naturen i kystsonen sier doktorgradsstipendiat Susanna Huneide Thorbjørnsen ved Centre for Coastal Research.