Master i Kyst- og havneteknikk

Masterprogram i kyst- og havneteknikk er et 2-årig program som fokuserer på å gi bærekraftig, miljøvennlig, juridisk og økonomisk akseptable løsninger innen en rekke utfordringer relatert til kyst- og havnetekniske fagområder.

Studieprogrammet er en del av et samarbeid mellom fem europeiske universitet. I løpet av studiet vil studentene ha studert i to eller tre ulike land avhengig av hvilket studieløp de har valgt.
All undervisning på master i kyst- og havneteknikk foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Master i Kyst- og havneteknikk