Master i Fiskeri- og havbrukskybernetikk

5-årig Sivilingeniør / Masterprogram med Integrert Master i fiskeri- og havbrukskybernetikk.
Her kan du lære hvordan kybernetikk kan anvendes til teknologiutvikling innen en av Norges viktigste vekstnæringer – produksjon av mat og andre produkter basert på havets fornybare ressurser.

Hva er kybernetikk?

Kybernetikk er vitenskapen om hvordan dynamiske systemer oppfører seg, og hvordan man kan styre og overvåke slike systemer automatisk. Eksempler inkluderer fly, skip, biler, produksjonsplattformer, vindkraftverk, undervannsfartøyer, roboter, motorer, transportsystemer og industriprosesser. Kybernetikk brukes også innen nanoteknologi og medisin.

Fiskeri- og havbrukskybernetikk

Fremtidens havbruks- og fiskerioperasjoner vil i stor grad basere seg på avanserte og spesialtilpassede styre- og overvåkningssystemer for å sikre bærekraftig utnyttelse av ressursene. I studiet vil du eksempelvis lære om utvikling av styre- og overvåkningsteknologi for havbruk av eksisterende og nye arter, utvikling av spesialisert instrumentering for å observere liv og prosesser i havet, modellering og simulering av fisks fysiologi og atferd, og styring av intelligente fiskeredskaper.

Studiet i fiskeri- og havbrukskybernetikk gjør deg først og fremst til kybernetiker, men i spesialiseringsdelen av studiet vil det bli anledning til studere emner innen bl.a. marin biologi og akvakultur samtidig som man arbeider med prosjekter relatert til forskning og utvikling innen fiskeri- og havbrukssektoren. Denne kombinasjonen vil være gunstig for de som er interessert i å arbeide tverrfaglig i grensesnittet mellom teknologi og marine ressurser, og kompetansen vil være spesielt attraktiv for teknologibedrifter, forskningsinstitusjoner og forvaltning i tilknytning til havbruks- og fiskerinæringen. I tillegg er det store og økende muligheter for innovasjon og entreprenørskap innen dette området.

Jobbmuligheter

Spennende jobbmuligheter finnes i store og små teknologibedrifter og i større prosessindustri. Utdanningen kvalifiserer for jobber innen forskning og produktutvikling, og gir god bakgrunn for etablering av egen bedrift. Konsulent- og rådgivende ingeniørvirksomhet er andre populære arbeidsfelter.