Master i Biologi

Studiet handler om artenes utvikling og mangfold, om organismenes forhold til sitt miljø, og prosesser i populasjoner og økosystemer.

Studiet gir god innsikt i biologiske prosesser og hvordan levende organismer fungerer. Du kan kombinere biologiske basisfag med anvendte fag, arbeide med problemstillinger på generelt nivå og studere planter og dyr. Du setter deg grundig inn i et fagfelt, og studieløpet åpner for at du skal kunne utforme egne undersøkelser. Du lærer å innhente, bearbeide, analysere og tolke resultater. I tillegg lærer du å vurdere og presentere metoder, feilkilder og resultater.

Med en master fra Biologi-programmet kan du få stilling både i offentlig og privat sektor, for eksempel innen konsulent- og utredningsvirksomhet i ulike departementer, direktorater, i fylkene og kommunene, eller i biologiske- eller miljøforskningsinstitutter og industrier. Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise i den videregående skolen.