Master i Fiskeri- og havbruksvitenskap

De marine næringene har de senere årene vært i sterk vekst, og forventningene er store til en næring som i løpet av få år kan bli Norges viktigste. Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige, innovative og entusiastiske studenter.

Det er nemlig dere som i fremtiden skal skape, utvikle og markedsføre nye produkter fra det marine miljøet. Fiskeri- og havbruksnæringen er et nasjonalt satsingsområde, og en lang kyst med lite forurensning gir store muligheter for verdiskapning. Utdannede fiskerikandidater jobber i dag innenfor alle områder av næringa, fra ledelse, produksjon, salg, markedsføring, produktutvikling og forskning, til offentlig forvaltning og finans. Spennvidden er stor og mulighetene mange for de som fullfører dette studiet. –

En master i fiskeri- og havbruksvitenskap (fiskerikandidatstudiet) tar sikte på å gi studentene en mest mulig fullstendig og tverrfaglig forståelse av fiskeri- og havbruksnæringa, av dens muligheter og utfordringer. Masterstudiet skal gi kunnskap om vitenskapelige teorier og erfaring i bruk av vitenskapelige metoder. Den skal også være med på å utvikle forståelse, refleksjon og modning.

 

Master i fiskeri- og havbruksvitenskap har fire ulike studieretninger:

  • Ressursforvaltning
  • Havbruk
  • Sjømat
  • Marked og ledelse