Maskinoffiser på ledelsesnivå

Har du lyst til å jobbe i skipets hjerte, maskinrommet? Da kan maskinoffiserutdanningen være noe for deg!

Maskinoffiserutdanningen gir deg grundig teknisk innføring i skipsmaskineri i alle størrelser, samt behandling og vedlikehold av dette maskineriet. Maskinoffiseren må også ha kjennskap til skipets trim, stabilitet og de krefter som skipets maskineri og skrog utsettes for under varierende forhold i henhold til vær og vind.· Som Maskinsjef må en også ha god kjennskap til lovverket som regulerer skipsfarten, for å ha kontroll med skipets tekniske drift og omsorg for personer om bord.

Målet med utdanningen er å utdanne skipsoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikka for et krevende yrke på sjøen. Opplæringen gis på to nivå, operativt nivå og ledelsesnivå. Det er krav om bestått operativt nivå for å kunne melde seg opp til sluttvurdering på ledelsesnivå.

Opptakskrav, ett av følgende krav må være oppfylt:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev som motormann.
  • Realkompetanse (minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang og være fylt 22 år innen søkeråret).