Maritime Fag Vg2

VG2-kurset danner grunnlag for fagbrev som matros og motormann.

Inntakskrav: VG1 Teknikk og industriell produksjon, VG1 Elektrofag, eller tilsvarende.

Fordelingen av matros/motormann skjer etter skolestart. Det er viktig at du har gjort deg noen tanker om hvilken fordypning du ønsker før skolestart.

Opplæringen på VG2 omfatter fellesfag og programfagene dokumentasjon og kvalitet, drift og operasjon, skipstekniske tjenester og prosjekt til fordypning.

VG2-kurset danner grunnlag for fagbrev som matros og motormann.

Finnmark

Troms

Nordland

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Hordaland

Rogaland

Privat (med rett til statstilskot)

Vest-Agder

Privat (med rett til statstilskot)

Oslo

Vestfold