Maritim IT og sikkerhet (7,5 studiepoeng)

Maritime IT systemer blir flere, mer komplekse og alle ombord trenger å ha kunnskap og et bevisst forhold til bruken. Hva gjør du hvis noe «krasjer»? Hva er et «virus» og hvilke konsekvenser kan dette få for fartøyet? Hvordan installere ny programvare? Er rederiets IT plan god nok, og fungerer tilgangstyringen? Usikker på noe av dette og motivert for å lære mer om Maritim IT- da kan dette emnet være noe for deg.

Innhold

Emnet skal gi studentene en oversikt over IT systemer som er brukt ombord og hvordan disse bidrar i operasjoner og i drift av fartøyet. Emnet vil belyse hele kjeden fra design, implementering, testing, operasjon og vedlikehold. Emnet skal gi studenten forståelse for hva som er god praksis og hva som skal til for å holde IT systemer operative.

Emnet vil være samlingsbasert og undervisningen vil foregå på engelsk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, realkompetanse, bestått 2-årig teknisk fagskole eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør og maritim høgskoleutdanning.

Sjekk studiested for mer informasjon, og søknadsfrister.