Ledelse i fiskeri- og havbruksnæringen

Kurset er utviklet spesielt for ansatte i marin næring og passer for ledere på alle nivå, men også for de med ambisjoner om å bli leder.

Marint Kompetansesenter har utviklet lederkurset i samarbeid med Steinar Nistad fra NTNU.

Gjennomføring

Kurset er bygd opp av 12 temaer. Hvert tema består av:

 • En forelesning der det viktigste fra hvert tema blir presentert og forklart.
 • Noe pensumstoff som bør leses. Her vises til sidetall i læreboka eller til lærestoff som er vedlagt.

Når tema 1 er bestått kan du gå videre til tema 2. Du har bestått kurset når alle tmaprøvene er gjennomførte og bestått.

Temaer:

 • Organisasjon og ledelse – mål og strategi
 • Organisasjonskultur – Hva kjennetegner min arbeidsplass
 • Makt og konflikter
 • Motivasjon
 • Kommunikasjon
 • Beslutninger
 • Læring og innovasjon
 • Ledelse
 • Emosjoner (følelser, effekter og sinnstilstander)
 • Personlighet
 • Persepsjon
 • Personalledelse

Varighet

25-30 timer