Kurs i fiskehelse (10 studiepoeng)

Kurset er nettbasert og gir faglig oppdatering på temaer knyttet til fiskehelse. Gjennomført kurs med tilhørende oppgaver og bestått eksamen gir 10 studiepoeng. Kurset kan tas i eget tempo, mens eksamen kan avlegges i desember eller juni.

Akvamedisin og akvakultur er en bransje med rask utvikling i omfang og teknologi, og opplever med det et øket behov for oppdatert kunnskap innen fiskevelferd og fiskehelse. Kompetansebehovet strekker seg også ofte utover det den ordinære veterinær/fiskehelsebiolog-utdanningen gir. Kurset skal gi en faglig oppdatering av tematikk relatert til fiskevelferd og fiskehelse.