Kjemiprosess, settefisk Vg2

Etter fullført Vg1 TIP settefisk kan du tas opp som elev på Vg2 Kjemiprosess settefisk.

Settefisk utgjør en «retning» innenfor oppdrettsnæringen. Settefisk er betegnelsen på den landbaserte produksjonen innenfor næringen, der teknisk styring og vedlikehold av fiskesmoltanlegg utgjør innholdet. Denne delen av næringen er sterkt voksende og kompetansebehovet er stort.

Opplæringstilbudet kjemiprosess settefisk er utarbeidet på forespørsel fra, og i samarbeid med sentrale næringsaktører i Midt-Norge. Her har du en unik mulighet til å få en skreddersydd utdanning, som gir store muligheter i oppdrettsnæringen.

Gå inn på www.hemne.vgs.no for mer informasjon.