Medisin og Kjemikaliekurs

Kurset er laget med utgangspunkt i de krav som stilles i GlobalGAP-standarden. Kurset tar for seg aspekter rundt sikker bruk av kjemikalier og medikamenter, som lagring, bruk, håndtering av uhell og avfallshåndtering.

Formål

Målet med kurset er at alle som håndterer kjemikalier og legemidler skal kunne gjøre dette på en sikker måte for seg selv og omgivelsene.

Målgruppe

Alle ansatte på matfiskanlegg, settefiskanlegg, servicebåter og mannskap på båter i støttefunksjoner ved operasjoner som innebærer bruk av kjemikalier og legemidler.

Påmelding

Sjekk kurstilbydere/ studiested for mer informasjon.