Næringsmiddelteknikk/ Matteknikk

Har du fagbrev innen næringsmiddelfag og kunne tenke deg videreutdanning med fokus fisk, kan dette være utdanningen for deg!

Dersom du kunne tenke deg en videre utdanning innen næringsmiddelfag og bli for eksempel mellomleder, produktutvikler, kvalitetskontrollør, inspektør, laboratorietekniker, har du en unik mulighet til å oppnå dette gjennom dette studiet.

Fagteknikerutdanningen dekker alle områder fra råvarer inn til bedriften og frem til ferdig produkt. Utdanningen omfatter råstoff-, produksjons- og ferdigvarekunnskap, mikrobiologi, produksjonshygiene, næringsmiddelkjemi og prosesslære.

Fagene er mange og varierte, og du vil få en brei utdanning som omhandler de fleste typer næringsmidler som kjøtt, fisk, vegetabiler, melk og melkeprodukter og fett/ oljer, Det vil bli lagt spesielt vekt på fisk og fiskeprodukter.

Studiet kvalifiserer blant annet til stillinger i Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og næringsmiddelindustrien. Hvis du arbeider i en bedrift som produserer næringsmidler vil studiet kunne være av stor interesse for deg og din arbeidsgiver.

Opptaksvilkår: Fagbrev eller minst 5 års praksis innen fagområdet. For nærmere informasjon ta kontakt med skolen.