Kjemi, Matteknikk

Utdanningen passer spesielt godt til deg som har gått restaurant- og matfag på VGS eller for deg som jobber i næringsmiddelindustrien, men ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner.

Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene, på grunn av stort underskudd på denne typen arbeidskraft.

Studiet er praktisk lagt opp med kombinasjon av klasseromsundervisning og laboratorium. I tillegg gjennomfører studentene praktiske prosjekter, gjerne i samarbeid med eller på oppdrag fra bedrifter som skolen samarbeider med. Studiet er tilrettelagt slik at man kan ta det over som deltid over 3 år, eller via nettstudier over 4 år.

<Karrieremuligheter
Arbeid i ulike laboratorier, produktutvikler i næringsmiddelindustrien, innen HMS og kvalitetssystem, og arbeid innen salg av næringsmiddelutstyr.

 

Opptakskrav, ett av følgende krav må være oppfylt:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.