Integrert masterprogram i Kjemi og bioteknologi

Solid kunnskap om kjemi og bioteknologi er viktig om du vil jobbe med miljø, medisin, farmasi og næringsmidler.

Sivilingeniørstudiet i kjemi og bioteknologi vil gi studentene en solid kompetanse som kan benyttes bl.a. til å løse miljø- og forurensingsproblemer og til utvikling av sunnere mat og tryggere medisiner.

De fleste norske produksjonsbedrifter trenger kjemisk og teknologisk kompetanse. Bioteknologi er et raskt voksende felt, innen områder som forskning, landbruk, farmasøytisk industri, bioøkonomi og næringsmiddelindustri.

Etter avsluttet studium er studentene kvalifisert for en rekke ulike stillinger som stiller krav til kompetanse i realfag, teknologi, kjemi og bioteknologi innen industri, forskning og rådgivning.