Fiskevelferd

Fiskehelsekurs skal styrke kunnskapen rundt fiskevelferd, sykdommer, hygiene og gjøre jobben på merdkanten og i slakteriet mer produktivt.

Det er et krav i akvakulturforskriften at alle som jobber med levende oppdrettsfiskfisk skal ha kurs i fiskevelferd. Slike kurs skal være godkjent av Mattilsynet. Det tilbys mange ulike kurs, samlingsbaserte eller nettbaserte kurs.

Kurstilbydere kan også skreddersy fiskehelserelaterte kurs etter behov, for eksempel praktisk vaksinering, hygienekurs, sykdomslære m.m. Sjekk kurstilbydere/ studiested for mer informasjon.

Målgruppe

De ulike kursene er skreddersydd for ulike arbeidsoperasjoner:

  • Personell på matfisk- og settefisklokaliteter
  • Personell på matfisk- og settefisklokaliteter
  • Personell i slakteri og tilvirkningsanlegg
  • Personell med ansvar for akvakulturdyr under transport
  • Personell på servicebåter
  • Personell som fisker og transporterer leppefisk

Eksempel på kurs som tilbys:

Grunnkurs i fiskevelferd -Kurset er utviklet for personell som jobber på matfisk- eller settefisklokaliteter og problemstillingene som tas opp tilpasses til om kursdeltakerne har erfaring fra landbasert – eller sjøbasert oppdrett. Kurset vektlegger aspekter vedrørende ulike arters biologi og fysiologi og hvordan dette påvirker velferdsbehov.
Målgruppe: Personell på matfisk- og settefisklokaliteter.