Fagbrev basert på praksis

Med minimum fem års praksis i faget ditt har du mulighet til å ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen.

I praksistiden din må du ha jobbet innenfor målene i læreplanen for faget ditt, og det er utdanningsetaten ved avdeling for fagopplæring som avgjør om praksisen kan godkjennes. Læreplanen finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmeside www.udir.no.

Du trenger å ha bestått den teoretiske prøven fra videregående skole for å kunne gå opp til fagprøven, men har du lang erfaring kan du få fritak fra prøven. Da må du be om å bli realkompetansevurdert i forhold til den teoretiske delen av faget.

Dersom du har et fagbrev har du flere muligheter for etter- og videreutdanning, både på fagskole, høyskole og universitet.

Videregående skoler, opplæringskontor og kurssenter arrangerer ofte teori- og fagbrevforberedende kurs. Dersom du trenger mer informasjon, ta kontakt med disse eller med opplæringsavdelingen i aktuell fylkeskommune.

Se vår oversikt over opplæringskontor og videregående skoler under studiesteder.