Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon

Et videreutdanningstilbud for ansatte i matindustrien eller andre som ønsker å kvalifisere seg for en jobb i matindustrien. Studiet gir deg mulighet til å bruke yrkeserfaringen din som utgangspunkt for økt kunnskap som du kan bruke i bedriften du jobber til daglig.

Om studiet

Vil du ha nye utfordringer og spennende muligheter der du jobber? Nå kan du bruke erfaring du allerede har til å skaffe deg ny, oppdatert og spesialisert kunnskap i industriell matproduksjon. NMBU tilbyr en skreddersydd og erfaringsbasert mastergradsutdanning som deltidsstudium over tre år.

Studiet er fleksibelt og det lages en skreddersydd utdanningsplan for deg. Du kan ta hele studiet på deltid over 3 år. Videreutdanningskurs og enkeltemner fra ordinære studier ved NMBU eller andre godkjente studiesteder kan kombineres.

Du kan også hospitere på delemner i den ordinære bachelor- og masterutdanningen i matvitenskap.

Etter å ha gjennomgått mastergradsutdanningen skal studentene:

    • Ha økt kompetansen sin innen utredning, planlegging, drift og ledelse av matproduksjonsanlegg
    • Være i stand til å fatte beslutninger ved analytisk tilnærming til problemstillinger
    • Arbeide etter tydelige faglige etiske normer og kunne formidle dette videre til kolleger og samarbeidspartnere

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende høyere utdanning av minimum tre års varighet. I tillegg kreves det tre års yrkeserfaring som er relevant for det faglige innholdet i mastergraden. I spesiell tilfeller kan du søke om opptak til studiet på bakgrunn av relevant erfaring/realkompetanse.

Sjekk studiestedet for mer informasjon.