Elektro Vg1

Vil du vite hva som gøymer seg inne i ein pc, forsterkar, tv, vaskemaskin eller eit sikringsskap? Er du interessert i ny teknologi og installasjon og vedlikehald av elektriske eller elektroniske system? Då kan elektrofag vere rett for deg.

Utdanningsprogrammet fører fram til eit mangfald av yrke innanfor installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Logisk tenkjemåte og kreativitet er viktig, både for å kunne løyse konkrete oppgåver og for å utvikle nye produkt. Det blir stilt strenge krav til kvalitet, sikkerheit og dokumentasjon.
Du lærer å installere, kontrollere, vedlikeholde og reparere elektriske systemer.

 

vilbli.no er Fylkene sin informasjonstjeneste for søkere til vidaregåande opplæring, og der finn du detaljert innhold i fagplanene. Fylkesvis oversikt over skoler som tilbyr Elektro Vg1:

Finnmark

Troms

Nordland

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Hordaland

Privat (med rett til statstilskot)

Rogaland

Privat (med rett til statstilskot)

Vest-Agder

Aust-Agder

Hedmark

Telemark

Oslo

Buskerud

Privat (med rett til statstilskot)

Vestfold

Østfold

Oppland