Dekksoffiser på ledelsesnivå

Utdanning til dekksoffiser gir teoretisk kompetanse som kreves for å løse høyeste sertifikat som dekksoffiser etter gjeldende krav.

Utdanningen i fagskolen driver opplæring slik at kvaliteten sikres i henhold til nasjonale og internasjonale krav, STCW konvensjonen. Målet med utdanningen er å utdanne dekksoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk for et krevende yrke på sjøen.

Opplæringen gis på to nivå, operativt nivå og ledelsesnivå. Det er krav om bestått operativt nivå for å kunne melde seg opp til sluttvurdering på ledelsesnivå.

 

Opptakskrav, ett av følgende krav må være oppfylt:
▪Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev som matros eller fiske og fangst.
▪Realkompetanse (minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang og være fylt 22 år innen søkeråret).

Nordkapp maritime fagskole og videregående skole

Fagskolen Troms

Lofoten maritime fagskole

Bodin videregående skole og maritime fagskole

Ytre Namdal Fagskole

Fagskolen i Sør-Trøndelag

Fagskolen i Møre og Romsdal

Fagskulen i Sogn og Fjordane

Fagskulane i Hordaland

Fagskolen Rogaland

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Vestfold