Bachelor i Biomarin Innovasjon

«Biomarin innovasjon gir auka interesse og kunnskap knytt til innovasjon, nytenking og akvakultur. Det er allsidig, kjekt og spanande!»
Regine Dahler
Student, biomarin innovasjon

3-årig Bachelor 

”Se mulighetene og gjør noe med dem”! Du får kunnskaper om ressurser fra havet, og hvordan disse utnyttes og bidrar til økt verdiskaping via næringsutvikling og forretningsdrift. Biomarin industri utnytter marine ressurser innen havbruk, fiskeri, matproduksjon, helsekost og eksport.

Du får bred kunnskap om anvendelse av marint råstoff i forretningsmessig sammenheng. Du skal kunne reflektere over hvordan marine ressurser kan utnyttes kommersielt på en etisk og bærekraftig måte. Du lærer om innovasjonsprosesser, produktutvikling, markedsføring og hvordan starte egen bedrift. Du får kjennskap til bedrifter lokalt og markeder nasjonalt og globalt innen biomarin sektor.

Organisering av studiet

Dette er et tverrfaglig studium som kombinerer biologiske/marine fag med innovasjonskunnnskap. I første studieår får du grunnleggende kunnskap i ulike realfag samt innføring i markedsføring og produktutvikling. I andre studieår har du havbruk- og sjømatfagene samt faget entreprenørskap med Venture cup hvor du får kjennskap til forretningsplanlegging. I tredje studieår har du fire uker med praksis i bedrift og avslutter deretter studiet med en avsluttende prosjektoppgave.

Veien videre

Utdanning innen innovasjon og nyskaping er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter. Biomarin industri omfatter alle bedrifter som utnytter marine ressurser og hører til en næringssektor som har store vekstmuligheter i fremtiden. Du blir kvalifisert til:

  • Starte egen bedrift
  • Utviklingsleder
  • Driftsleder
  • Konsulent

Med en bachelor i biomarin innovasjon er du kvalifisert til å søke på masterprogrammet Aquatic Food Production ved NTNU.

Søknad og opptak

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).
Søknad: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april
Studiepoeng: 180

Alternative opptaksveier

Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien. Dette krever yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Relevant fagbrev vil være akvakultur, fiske og fangst, kjemi og prosess og matfag med retning kokk/servitør og industriell matproduksjon. Andre fagbrev kan også være aktuelle.

Studiet finnes på NTNU i Ålesund. For mer informasjon om studiet se her: