Bachelor Yrkesfaglærerutdanning Elektrofag

Er du fagarbeider innen elektrofag? Kan du tenke deg å lede opplæring i skole og bedrift? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning et godt tilbud til deg

Utdanningen deles inn i følgende fagområder:

Yrkesfaglig bredde skal utvikle forståelse for den yrkesfaglige bredden i elektrofag.
Yrkesfaglig dybde skal utvikle din kompetanse og evne til utvikling og endring innen eget fagområde.
Yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk knytter alle elementene sammen og forbereder deg til arbeid med opplæring. Alle delene av studiet henger sammen, og undervisning og opplæring i de forskjellige fagområdene foregår parallelt gjennom hele utdanningen.

Praksis

I løpet av studietiden gjennomføres 12 uker med praksis i skole og 12 uker med praksis i bedrifter/institusjoner.

Studer hjemmefra

Utdanningen er samlingsbasert, og det vil normalt være seks studiesamlinger i Trondheim hvert studieår. Studiesamlingene vil være av ulik varighet. Storparten av praksisen kan tas på hjemstedet ditt forutsatt at det kan skaffes praksisplasser der.

Læring og læringsformer

Læringsaktiviteter på og mellom samlingene: Forelesninger, oppgaveløsninger, fagskriving, rollespill, gruppeoppgaver, prosjekter, ekskursjoner til bedrifter/institusjoner.

Jobbmuligheter

Treårig yrkesfaglærerutdanning fører fram til bachelorgrad, og kvalifiserer for arbeid som lærer i videregående opplæring, voksenopplæring og de øverste trinnene i grunnskolen, og for opplæringsvirksomhet i arbeidslivet. Utdanningen gir ogå relevante kvalifikasjoner for ledelse på mellomnivå innenfor aktuelle yrkesområder. Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag kvalifiserer for arbeid innen opplæring av elever, lærlinger og ansatte innen bransjen. Aktuelle yrker kan være:
•Lærer i elektrofag i den videregående skolen
•Lærer i relevante fag på 5. – 10. trinn i grunnskolen
•Leder av opplæring på arbeidsplasser
•Medarbeider på opplæringskontor

Utdanningen kvalifiserer også for relevante masterstudier. Enkeltstående emner i utdanningen kan brukes til :
•Videreutdanning for yrkesfaglærere
•Instruktørutdanning/bedriftspedagogutdanning