Bachelor i Skipsfart og logistikk

Vil du lære mer om hvordan vi billigere kan transportere laks til Asia? Med studier i skipsfart og logistikk får du en allsidig utdanning hvor du blir kjent med logistikken som gjør at verdenshandelen kommer fram på den beste og billigste måten.

Norsk næringsliv har høyere logistikkostnader enn våre konkurrenter. Dette skyldes at vi ofte har lang vei fra produksjonssted til marked, store lagerverdier og en lite effektiv distribusjon.
I det maritime jobber man verden rundt hver dag. Tempoet er høyt, oppgavene er spennende og ingen dager er like. Kommunikasjonen er ofte på engelsk, og over landegrenser og tidssoner. Det drives forretning hele døgnet 365 dager i året. For å gjøre suksess kreves god kremmerånd, krysskulturell kompetanse, interesse for teknologi, gode sosiale antenner, interesse for mennesker og en global innstilling.

Etter endt bachelorgrad kan du få jobb i rederier, logistikkbedrifter, meglerhus, og hos havneoperatører, du utdanner deg til å bli bindeleddet mellom sjø, land og luft i bedriften.