Bachelor i Økonomi, ledelse og bærekraft

Har du ambisjoner om å lede mennesker og utvikle bærekraftige bedrifter? Da kan denne utdanningen være noe for deg!

Studiet tilbyr deg en helhetlig og solid økonomi og lederutdanning med spesialisering på bærekraft.

  • Bærekraft: Hvordan lede og utvikle organisasjoner som bidrar positivt til samfunnet, miljøet og en solid økonomi?
  • Bærekraftig strategier: En fordypning i strategisk tenkning. Der økonomiske rammer kombineres med menneskelige ressurser på en slik måte at konkurransefortrinn opprettholdes eller forsterkes uten at det går på bekostning av miljøet eller samfunnet generelt.
  • •Bærekraft og bioøkonomi: Hvordan utvikle bærekraftige produkter og markeder basert på fornybare råvarer og hvordan gjøre dette til en forretningsmessig fordel?

Erfarne forelesere med næringslivsbakgrunn gjør at du som student opplever en nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver senere i næringslivet.

Utdanningen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen ­handels- og ­industribedrifter i inn- og utland, men gir også arbeidsmuligheter innen tjenesteytende næringer som bank, forsikring og offentlig forvaltning.