Bachelor i Marin logistikk og økonomi

Sjømatnæringen trenger god logistikk for å få levert fisken til rett tid, rett sted og rett kunde. Dette studiet gir deg innsikt i hva som skal til for å skape flyt og lønnsomhet i næringen.

Den marine næringen i Norge omfatter fiskeri, havbruk, fiskeindustri, forproduksjon, utstyr- og tjenesteproduksjon. Næringen er stor og stiller krav til gode logistikkløsninger i hele verdikjeden, fra innkjøp av innsatsfaktorer til at kunden skal kunne kjøpe fisken over disk.
Dette studiet fokuserer på hva som skal til for å skape god flyt og lønnsomhet i næringen.

Studiet vil gi en praksisrettet utdanning med fag som logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, nasjonal og internasjonal transport, prosjektledelse. Det vil gi en grunnleggende forståelse for hvordan biologisk produksjon og produksjon av næringsmidler foregår.