Bachelor Logistikkingeniør

Ønsker du å arbeide i grensesnittet mellom teknologi, forretningsutvikling og organisering? Har du talent i å se strukturer og muligheter? Liker du å planlegge og koordinere, å styre og lede? Da er logistikkingeniør noe for deg.

På alle samfunnsområder etterspørres effektivisering. Det dreier seg om å opprettholde samfunnets velferdsnivå og å gjøre næringslivet i stand til å overleve i tøff internasjonal konkurranse. Det 3-årigige bachelorstudiet i logistikk i Trondheim er en ingeniørutdanning som legger vekt på industriell logistikk som innkjøp, forsyning og optimale produksjonsprosesser. Utdanningen følger Rammeplan for ingeniørutdanning og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag, logistikk.

På studiet får du inngående kjennskap til støttesystemer, metoder og teknikker for planlegging og styring av innkjøp, produksjon, distribusjon og drift. Logistikkingeniørstudiet i Trondheim vektlegger fagfeltet Industriell logistikk. Kompetanse på dette området gir konkurransefortrinn og er anvendelig i alle virksomheter.

Ønsker du å studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere masterutdanninger som du kan søke på.

Jobbmuligheter

Logistikkingeniøren har kunnskap og ferdigheter til å gå inn i stillinger som innkjøpsingeniør, innkjøpssjef, kvalitetsingeniør, supply chain manager, produksjons-, transport- eller prosjektplanlegger og i stillinger innen operativ styring på de fleste samfunnsområder.

Logistikkingeniøren er en viktig bidragsyter der det arbeides med forbedring og effektivisering. Nedslagsfelt kan være industri, konsulentbedrifter, bygg, helse, handel, privat og offentlig tjenesteyting, primærnæringer og ideelle organisasjoners virksomhet i humanitære operasjoner.
Med logistikkutdannelsen, vil jobber innen distribusjons- og logistikkfunksjonene i alle bedrifter være naturlige arbeidsplasser. Studiets tverrfaglige oppbygning åpner muligheter for stor allsidighet innen bransjer som for eksempel: industri, transportvirksomhet, handelsbedrifter, forsikring, rederier, offentlig sektor, engineering, konsulentvirksomhet, undervisning og forskning.