Bachelor i Yrkesfaglærerutdanning- Teknikk og industriell produksjon

Er du fagarbeider innen teknikk og industriell produksjon? Kan du tenke deg å lede opplæring i skole og bedrift? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning et godt tilbud til deg.

Utdanningen deles inn i følgende fagområder:

Yrkesfaglig bredde skal utvikle forståelse for den yrkesfaglige bredden i teknikk og industriell produksjon.
Yrkesfaglig dybde skal utvikle din kompetanse og evne til utvikling og endring innen eget fagområde.
Yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk knytter alle elementene sammen og forbereder deg til arbeid med opplæring. Alle delene av studiet henger sammen, og undervisning og opplæring i de forskjellige fagområdene foregår parallelt gjennom hele utdanningen.

Praksis

I løpet av studietiden gjennomføres 12 uker med praksis i skole og 12 uker med praksis i bedrifter/institusjoner.

Jobbmuligheter

Treårig yrkesfaglærerutdanning fører fram til bachelorgrad, og kvalifiserer for arbeid som lærer i videregående opplæring, voksenopplæring og de øverste trinnene i grunnskolen, og for opplæringsvirksomhet i arbeidslivet. Utdanningen gir også relevante kvalifikasjoner for ledelse på mellomnivå innenfor aktuelle yrkesområder. Yrkesfaglærerutdanningen i teknikk og industriell produksjon kvalifiserer for arbeid innen opplæring av elever, lærlinger og ansatte innen bransjen. Aktuelle yrker kan være:
•Lærer i teknikk og industriell produksjon i den videregående skolen
•Lærer i relevante fag på 5. – 10. trinn i grunnskolen
•Leder av opplæring på arbeidsplasser
•Medarbeider på opplæringskontor

Utdanningen kvalifiserer også for relevante masterstudier. Enkeltstående emner i utdanningen kan brukes til:
•Videreutdanning for yrkesfaglærere
•Instruktørutdanning / bedriftspedagogutdanning

Ledelse av opplæring er hovedfokus for yrkesfaglærerutdanningen i teknikk og industriell produksjon, men studiet åpner også for muligheter til å arbeide med fordypningsmoduler – entreprenørskap, innovasjon og produktutvikling – som vektlegges gjennom studiene.