Bachelor i Rettsvitenskap

Ønsker du å arbeide med juridiske spørsmål? Det samfunnet du lever og arbeider i blir mer og mer regulert av lover, kontrakter og ulike former for vedtak.

Når du studerer Bachelor i Rettsvitenskap vil du få kunnskap om sentrale juridiske begreper, metode og verdier. I tillegg vil du få en grundig innføring i noen av de viktigste rettsområdene innenfor både privat og offentlig sektor, for eksempel forbrukerrettigheter, regler for forvaltningens oppbygging, kompetanse og saksbehandling.

Gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning lærer du å forstå og løse teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger.

Jobbmuligheter

Fullført bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer for en rekke stillinger i det private næringsliv samt lokal- og sentralforvaltningen. Næringsvirksomheter har behov for juridisk kompetanse enten de driver med industri, handel eller service. Kontraktsrett, pengekravsrett og arbeidsrett er viktige rettsområder både for bedriftsinterne og kunderettede oppgaver. Programmet kvalifiserer også for stillinger i kommunal og fylkeskommunal forvaltning og i statlig sektor.