Bachelor i Økologi og naturforvaltning

Utfordringene knyttet til utnyttelse av naturressursene er store. Studiet fokuserer på miljøutfordringer, og gir grunnleggende kunnskap i økologi, biologi og samfunnsfag.

En av de store utfordringene i verden i dag er å løse problemene knyttet til presset på naturen forårsaket av mennesker. Utdanningen gir en basis for å forstå disse problemene og hvordan de kan løses. Utdanningen gir grunnleggende kunnskap om dyr, planter og miljø, og hvordan naturmiljøet påvirkes ved ulike former for utnytting og inngrep.

Du får kunnskap om botanikk, zoologi, økologi, jus og økonomi. Sentrale temaer er å forstå naturens prosesser, og hvordan menneskelige aktiviteter påvirker naturressursene. Studiet vektlegger behovet for samspill mellom økologisk og samfunnsfaglig kunnskap i forvaltningen. Du skal kunne forstå nødvendigheten av samarbeid og konfliktløsning på tvers av fagområder. Målet med graden er at du skal få et godt faglig grunnlag for forvaltning av naturressurser, på nasjonalt og globalt nivå.

Første del av studiet gir en bred faglig plattform hvor du tar emner innen naturvitenskap, forvaltningsfag og samfunnsfag. Dette gir mulighet for spesialisering innen mange fagfelt.

Undervisningen er basert på forelesninger, feltkurs, ekskursjoner og laboratorieøvelser.

Utdanningen gir mulighet for arbeid med miljø- og forvaltningsspørsmål i organisasjoner, næringsliv og offentlige etater.