Bachelor i Miljø og naturressurser

Er du opptatt av miljøvern og bærekraftig bruk av naturressurser? Da kan dette studiet være noe for deg!

Du får en utdanning som gjør deg i stand til å takle ulike utfordringer og problemstillinger i næringsliv og forvaltning, særlig knyttet til miljø og forurensninger. Kunnskap om prosesser innen geologi, jord og vann øker din forståelse av hvordan naturgrunnlaget påvirkes av menneskeskapte endringer som klima, arealbruk og forurensning.

Du får kompetanse i miljøkjemi og bærekraftig bruk av jord-, vann- og georessurser. Du lærer om egenskaper og prosesser som påvirker utvikling i jord- og vannsystemer og samspillet mellom de biologiske, kjemiske, fysiske og geologiske prosessene.
Du lærer om dannelse og utnyttelser av fornybare og ikke-fornybare naturressurser sett i sammenheng med globale og lokale miljøutfordringer. Ferdigheter læres gjennom prøvetaking, feltmålinger, laboratorieanalyser, statistiske analyser og modellering.