Bachelor i Matvitenskap og ernæring

Vil du utvikle og fremstille sunne og gode matvarer vi kan leve av i fremtiden?

Med kunnskap om råvarer, prosesser og ernæring, kan du jobbe med utvikling, produksjon eller kontroll av næringsmidler. Kunnskap om mat er aktuelt som aldri før. Etter utdanningen kan du jobbe i matindustrien, for eksempel med kvalitetsarbeid, prosess og produktutvikling.

I løpet av studietiden lærer du om matens kjemi, ernæring, råvarer og fremstillingsmetoder. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne innfri myndighetenes og forbrukernes krav til matens kvalitet og egenskaper. Studiet har to retninger: Produksjon og utvikling av næringsmidler, og ernæring. Mye av studiet foregår i laboratorium og pilotanlegg, og besøk hos relevante bedrifter.
Det oppfordres også til å ta deler av studiet i utlandet.