Bachelor i Matteknologi

Mat er verdens viktigste ressurs og matbransjen har behov for teknologisk kunnskap til å håndtere disse ressursene på en trygg måte. Denne kunnskapen oppnår du gjennom bachelorstudiet i matteknologi.

Hva er matteknologi?

Vet du hvorfor det er hull i noen oster og ikke i andre? Har du lurt på hvorfor popcorn popper? Vet du hva som er likheten mellom en flamingo og en laks? Visste du at mat smaker annerledes når du sitter oppe i et fly?

Matteknologi er studiet for deg som vil vite mer om hvordan mat, snacks og drikkevarer er blitt til.  Gjennom kunnskap om blant annet produktutvikling, produksjon, matkjemi, ernæring og kvalitet står du godt rustet til å ta del i en mangfoldig matbransje ved fullført utdannelse. Hos oss står studentaktive læringsformer sterkt. Du lærer å produsere blant annet ost, øl og røykelaks, og du får prøve deg som etterforsker i oppklaringen av et utbrudd med matforgiftning ved en restaurant. Ett semesters praksisutplassering i bedrift gir deg enda flere knagger å henge den teoretiske kunnskapen på. Denne gode sammensetningen av teori og praksis bidrar til at du er ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Studieopphold i utlandet

En periode ved en bedrift eller et studiested i utlandet bidrar både til faglig, kulturell, sosial og personlig utvikling. Du får erfaringer som vil gi deg et fortrinn når du skal ut i arbeidsmarkedet. Flere matteknologstudenter har tatt praksisperioden i utlandet. Vi har hatt studenter både i Australia, England, Irland, Finland, Frankrike, Nederland og Serbia.

Hvilke jobbmuligheter har du som matteknolog

Matbransjen omfatter alt fra håndverksprodusert lokalmat til høyteknologiske produkter. Uansett kreves det teknologisk kunnskap for å lage produkter som smaker godt, beholder kvaliteten fra produsent til forbruker og er trygge å spise. Teknologikunnskap er viktig både for å kunne utvikle nye produkter, lede produksjon, drive produksjonskontroll og lede kvalitetsarbeid. Med en bachelorgrad i matteknologi kan du jobbe i matbransjen og tilhørende virksomheter. Matindustrien er Norges nest største industri der det innenfor sjømatsektoren finnes flere verdensledende selskaper. Industrien er i vekst og består av mer enn 2000 bedrifter. Mange matteknologer jobber i laboratorier med mat- og miljøanalyser. Mattilsynet trenger fagfolk til inspeksjon av bedrifter, saksbehandling og veiledning. Noen har også med stort hell etablert sin egen arbeidsplass. Utdanningen gir deg flere valgmuligheter innenfor tilbudet av 2-årige masterløp. Eksempler på stillingstitler for matteknologer:

  • Kvalitetsleder, Kvalitetssjef, Kvalitetssikringsansvarlig, Kvalitetskoordinator
  • Produktutvikler, Lab- og utviklingssjef, Utviklingssjef, Produkt- og prosessutvikler
  • Produksjonssjef, Ingeniør
  • Laboratoriesjef, Laboratorieingeniør, Avdelingsingeniør, Overingeniør
  • Seniorinspektør, Næringsmiddelinspektør, Førsteinspektør, Inspektør
  • Næringsmiddelkonsulent, Seniorkonsulent, Konsulent – Trygg mat
  • Hygieneansvarlig, HMS ansvarlig
  • Fagsjef, Produktansvarlig, Produktsjef, Fagkonsulent, Kategoriansvarlig
  • Salgssjef, Salgskonsulent