Bachelor i Marinteknisk drift

Har du lyst på en spennende teknisk utdanning og en inngangsbillett til et arbeidsmarked om bord i skip? Du kan blant annet bli maskinsjef og teknisk driftsingeniør.

Ved å studere marinteknisk drift får du innsikt i en rekke forskjellige fag hvor blant annet maskinlære, skipskonstruksjon, elektronikk, vedlikeholdsteknikk og sikkerhetsopplæring inngår. Sudiet er oppbygging er slik at du får en variert og god fagsammensetning.

Etter endt utdannelse vil du kunne gå om bord i alle typer skip og flyttbare installasjoner som maskinkadett for å få nødvendig fartstid til å løse sertifikater. Etter nødvendig fartstid kan du blant annet bli maskinsjef, maskinist, teknisk inspektør, driftsingeniør/driftssjef, facility manager.