Bachelor i Biologisk kjemi

I en verden hvor befolkningen øker dramatisk står vi overfor store utfordringer. Biologisk kjemi fokuserer på tre områder: helse, mat og miljø.

Biologisk kjemi er læren om organismenes samspill med miljøet og de stoffene og prosessene som skjer i forskjellige organismer. Denne kunnskapen kan brukes til å forstå og behandle sykdommer, til å produsere trygge og sunne matvarer og til å utvikle ett bærekraftig miljø.

Med en utdanning i biologisk kjemi kan du arbeide i oppdrettsnæringen, næringsmiddelindustri, miljøetater og med praktisk laboratoriearbeid.