Bachelor i Kjemiingeniør -prosess/miljøteknologi/akvakultur

Landet vårt er rikt på naturressurser. Hvordan kan vi utnytte ressursene uten å skade naturen?

I denne ingeniørutdanningen vil du få kunnskaper om virkemåte og drift av moderne laboratorieinstrumenter, kunnskaper om miljøovervåking, om renseteknologi og om anvendelse av datateknologi. Den vil hjelpe deg å forstå mekanismene som ligger bak alt fra økosystemer til global oppvarming, og å kunne finne gode løsninger for en bærekraftig utvikling

Miljøteknologi har fokus på miljø og bærekraftig utvikling, innenfor eksempel akvakultur der miljøutfordringene er viktige.   

Med denne utdanningen kan du få jobb i næringsmiddelindustri, innen akvakultur, vannforsyning, miljøovervåkning, forskning og utvikling.