Bachelor i Husdyrvitenskap

Økende verdensbefolkning og økt økonomisk velstand gir økt etterspørsel etter husdyrprodukter i kostholdet. Med en bachelorgrad i husdyrvitenskap kan du bidra til å øke produksjonen og kvaliteten av husdyrprodukter på en etisk og bærekraftig måte.

I dette studiet kan du velge fordypning i hest, husdyr eller fiskeoppdrett

Studiet starter med innføringsemnet i husdyrbiologi og produksjon. Emnet setter nasjonal og regional produksjon i et globalt perspektiv. Du lærer  om avl og genetikk, ernæring, etologi og fysiologi. I tillegg kommer emner i kjemi, økonomi, statistikk, filosofi og vitenskapsteori.

En avsluttet bachelorgrad kan kvalifisere til rådgiver eller konsulentstillinger i organisasjoner, og i offentlige og private bedrifter innen moderne matproduksjon. I tillegg gjør studiet deg kvalifisert for ledelse av store driftsenheter innen moderne matproduksjon.