Bachelor i Havteknologi

Med ei utdanning i havteknologi får du jobbe med framtidas viktigaste ressurs – havrommet.

70% av jordas overflate er dekt av hav. Med ei gjennomsnittleg havdjupne på over 3000 meter utgjer havet ein enorm ressurs. Det er her vi i framtida skal hente ut mykje av dei ressursane vi treng. Regjeringa har som mål å seksdoble uttaket av ressursar frå havet fram mot 2050. Område som mineralutvinning på havbotn, oppdrettsanlegg til havs, tidevassturbinar, vindkraft og miljøovervaking er område som kjem til å vekse sterkt i åra som kjem.

I havbruksteknologi lærer du å forstå samspelet mellom organisme, miljø og teknologi i produksjonsprosessen. Finn ut mer om studiet her:

Høgskulen på Vestlandet 

For Bachelorutdanningen: I Florø og Kristiansund er det i tillegg til ordinært opptak, opptak etter tresemesterordning, søknadsfrist 1. mars.