Bachelor i Fiskeri- og havbruksvitenskap

Bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap er et tverrfaglig og næringsrettet utdanningsprogram. Studiet gir førstehånds bransjekunnskap om marin næringssektor og en svært etterspurt flerfaglig kompetanse.

Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige, innovative og entusiastiske studenter som kan være med på å utvikle og realisere fremtidens marine næring. Marine ressurser og utviklingen av marin sektor (fiskeri, havbruk og bioteknologi) er tillagt en nøkkelrolle i utviklingen av samfunns- og næringsliv i Norge.

Studiet gir mulighet for jobber fiskeri- og havbruksrelatert med produksjon, salg, ressursforvaltning, markedsføring, administrasjon, produktutvikling og forskning, men også innenfor et vidt spekter av virksomheter utenfor de tradisjonelle næringene. Mulighetene for en meget relevant jobb, med gode utviklingsmuligheter, øker ved å bygge på bachelorgraden med en toårig mastergrad.