Bachelor i Bioteknologi

Bioteknologien forklarer hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer. Bioteknologi er grunnleggende for all moderne biologi, og avgjørende for å forstå medisin, helse, mat og miljø.

I løpet av studiet lærer du om genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi, der mye av undervisningen skjer på lab. Du utforske spørsmål som: Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer? Hva skjer i cella? Hvorfor gir noen stoffer sykdom? Vi kan bruke bioteknologi til å utvikle nye produkter og organismer: Mikroorganismer kan lage ulike næringsmidler, antibiotika, insulin og vaksiner. Planter kan gjøres mer hardføre, fisk kan utnytte fôr bedre, og avfall kan bli bioetanol.

Bioteknologer arbeider blant annet innen medisinsk forskning, miljø, matproduksjon, undervisning eller kjemisk industri. Du kan ta masterstudier i bioteknologi eller bioinformatikk. Med relevante fagvalg kan du ta masterstudier i matvitenskap eller kjemi.