Bachelor i Biologi

Dette studiet er det nærmeste du kommer svaret på livets gåte. Du tilegner deg kunnskap som gjør at du kan bidra til å redde verden. Mange biologer får spennende jobber med feltarbeid ute i naturen og forskning i laboratorier.

Biologi er for deg som vil lære mer om mangfoldet av organismer på jorda, om livets utvikling og å forstå sammenhengene i naturen.

Verdensledende forskere tar deg med ut i felt og inn i laboratorier, hvor du får undersøke alt fra torsk og elg til sopp og molekyler. Du får svar på hvorfor noen fisker kan leve uten oksygen og noen sopp er giftige, hvorfor noen trær skifter farge om høsten og hvorfor mange sommerfugler stråler med fantastiske farger.