Master i Biovitenskap

Som masterstudent i biologi og akvakultur blir du en del av et internasjonalt forskningsmiljø med mulighet for spennende masteroppgaver innenfor marin økologi, genomikk og akvakultur.

Er du interessert i biologi og akvakultur?   Er du interessert i å studere det marine miljø, både evolusjonære tilpasninger og menneskeskapte påvirkninger? Vil du være med å bidra til en mer bærekraftig havbruksnæring?

Det marine miljø påvirkes av en ekspanderende havbruksnæring og klimaforandringer. Verden trenger studenter som har kunnskap om det marine miljø, dets klimautfordringer og bærekraftige utnyttelse, og kan bidra med ny kunnskap til havbruksnæringen. Som masterstudent i biologi og akvakultur blir du en del av et internasjonalt miljø. Du får muligheten til å løse aktuelle biologiske, molekylærbiologiske og økologiske utfordringer gjennom feltundersøkelser, kontrollerte eksperimenter, modellering og avanserte laboratorieanalyser.

Master i biovitenskap et akademisk studieprogram med 4 spesialiseringer: Akvakultur, Marin økologi, Genomikk og Terrestrisk økologi og naturforvaltning.

Det er mulig med utenlandsopphold ved universitetets samarbeidspartnere i Europa eller andre steder i verden. Du kan også søke om 15 ukers praksisopphold i utenlandsk bedrift.

Mastergraden gir mulighet til videre forskningsarbeid. Du er også kvalifisert for stillinger innenfor forvaltning og rådgiving. Bygger du på med praktisk-pedagogisk utdanning, kan du bli lektor i videregående skole.

Nord universitet

  • Master i biovitenskap med spesialiseringene
    • Akvakultur
    • Marin økologi
    • Genomikk
    • Terrestrisk økologi og naturforvaltning