Bachelor i Havbruksdrift og ledelse

Bachelor i havbruksdrift og ledelse gir en tverrfaglig, næringsrettet utdannelse med praksis i havbruksnæringen som en del av studiet. Studiet gir grunnleggende kunnskap om driften av havbruksbedrifter med sikte på arbeid som mellomleder/leder, tilgrensa forvaltning eller servicenæringer.

Etter endt studium vil du ha tilegnet deg kunnskaper i oppdrettsbiologi, ledelse, forvaltning og økonomi. Det er fokus på lover og regler som gjelder for drift av havbruksanlegg, bærekraftig produksjon, så vel som etiske aspekter ved oppdrett av sjømat.

I siste semester av studiet inngår normalt 15 ukers bedriftspraksis i Norge eller utlandet.

Du kan også ta et semester av studiet ved et utenlandsk samarbeidsuniversitet