Årsstudium i Medisinske og biologiske fag

Medisinske og biologiske fag er et tilbud for de som liker naturvitenskapelige fag som biologi og kjemi.

På et intensivt år kan du sanke verdifulle opptakspoeng og basiskunnskap på veien mot å bli veterinær, eller andre studier innen biologi eller bioteknologi. Du kan regne med mye praktisk og spennende laboratoriearbeid.

Du får grunnleggende innføring i emner som cellebiologi, ernæring, biokjemi og generell kjemi. Du kan også velge mellom fag som medisinsk mikrobiologi, immunologi og mikrobiell økologi.

Kunnskap i naturvitenskapelige emner er sentrale for å kunne finne gode løsninger innen helse, mat og livskvalitet generelt. Naturvitenskapelig kunnskap danner basis for viktige beslutninger for dagens og fremtidens samfunn.

Studiet er primært beregnet på studenter som ønsker et videre studium innenfor fagområdet på høgskole- eller universitetsnivå. Det gis ingen formell grad etter avsluttet studium.