Årsstudium i Shippingledelse

Studiet har som målsetting å gi studentene en innføring i shipping-, logistikk-, økonomi- og markedsføringsfag, for å få kompetanse til å arbeide med ulike funksjoner i bedriftens verdikjede.

Studiet har stort fokus på shipping, økonomi og logistikk. Undervisningsformen er forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses og data-verktøy blir benyttet i oppgave- og studiearbeid.

Aktuelle jobber er innenfor innkjøps- og forsyningsledelse, salgs- og markedsføringsaktiviteter, logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon innen rederidrift, skipsmegling, banker, forsikringsselskaper, industri og konsulentvirksomheter som arbeider med skipsfart.