Årsstudium i Biologi

Dersom du er interessert i dyr, planter eller molekylærbiologi er dette studiet for deg.

Biologi gir deg en innføring i grunnleggende biologi. Studiet kan, eventuelt sammen med andre undervisningsfag, kvalifisere for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning i allmenne fag, og gi mulighet for tilsetting i skolen. Årsstudiet gir nyttig bakgrunn for videre studier i medisin, odontologi og veterinærfag. Mange lærere tar årsstudiet i biologi som videreutdanning.

Sammen med andre relevante fag gir det bakgrunn for arbeid innen konsulent- og rådgivervirksomhet, farmasøytisk industri og salg, læremiddelfirmaer, miljøvern, oppdrettsnæring m.m.
Du kan søke overgang til 2. studieår i bachelorprogrammet i biologi.