Årsstudium i Biologi og kjemi

Liker du og er du nysgjerrig på biologi og kjemi? Da vil årsstudiet gi deg et innblikk i disse fagene.

Dette studiet passer for deg som er interessert i biologi, bioteknologi og kjemi, eller ønsker en relevant faglig bakgrunn for å gå videre innen f.eks medisin- eller veterinærstudiet.
Årsstudiet er ment som en tilleggsutdanning for andre studier, eller som et forstudium for å se om du vil studere videre innenfor biologi, bioteknologi eller kjemi.