Akvakulturfaget Vg3 (opplæring i bedrift)

Opplæringen på Vg3 Akvakultur foregår normalt som to års opplæring og verdiskapning i bedrift (læretid).

Læretiden er 2 år. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i akvakultur.
Du lærer å utvikle og drifte et akvakulturanlegg, og får forståelse for sammenhenger mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet.

Arbeidsplassene innenfor denne næringen finnes hovedsakelig på oppdrettsanlegg og mat- og settefiskanlegg langs kysten. Akvakulturanlegga omfatter både små og mellomstore bedrifter.

Fagoperatøren steller, har tilsyn med og kontrollerer akvatiske organismer (for eksempel alger, skalldyr og fisk) i oppdrett.

Hvordan ordner du læreplass?

Flere bedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Denne lærebedriften blir da ei medlemsbedrift i opplæringskontoret.

Du tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med opplæringskontoret, som er juridisk ansvarlig for kontrakten. Opplæringen kan du få i en eller flere av medlemsbedriftene. Der du får opplæring, skal det vere en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen.

Det er lærebedriften som avgjør hvem som får læreplass.. Derfor er det viktig at du selv er aktiv og prøver å få kontakt med bedrifter der du kan tenke deg å være lærling/lærekandidat.

Om du har arbeidet i en bedrift i ferier, under utplassering fra skolen eller lignende, kan det gi grunnlag for fortrinn til læreplass. Då må bedriften bekrefte at den ønsker å gi deg læreplass. Det kan lønne seg å forhøre seg om denne fremgangsmåten mens du er utplassert på Vg2.

vilbli.no er Fylkene sin informasjonstjeneste for søkere til vidaregåande opplæring, og der finn du detaljert innhold i fagplanene. En fylkesvis oversikt over opplæringskontor og medlemsbedrifter finn du her: